Gonartrozda nöralterapinin etkinliği

Türkiye'nin ilk ve tek tamamlayıcı tıp dergisi BARNAT'ta gonartrozun nöralterapi ile tedavisi hakkında bir araştırma makalesi yayımlandı. İşte o makale...

17:10:05 | 2020-07-13

Gonartroz diz ekleminin osteoartritidir ve en sık görülen osteoartrit formudur (1). Bu çalışmada, gonartroz tanısı alan hastalarda nöralterapinin tedavide daha çok yer alması gerektiğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya, polikliniğimize diz ağrısı ile başvuran, ACR Kriterlerine göre gonartroz tanısı konulan 8 hasta dahil edildi.

Tedavi öncesi ve sonrası fonksiyonelliği ve ağrıyı değerlendirmek için Western Ontario and MacMaster Osteoarthritis Index (WOMAC), yorgunluğu değerlendirmek için Functional Assessment of Chronic İllness Therapy (FACIT )yorgunluk ölçeği ölçümleri yapıldı. NT protokolünde; ilk seansta lokal terapi (Eklem ve eklem çevresi) ve segmental yaklaşım L2 – S2 (Sempatik uyarı için T9 – L2); ikinci seansta birinci seanstakilere ek olarak trigger nokta enjeksiyonu , komşu eklemlerin tedaviye dahil edilmesi , bozucu alan tespiti ve tedavisi; üçüncü seansta ikinci visitekilere ek olarak intraartiküler enjeksiyon eklendi.

Alınan hastaların 7 tanesi (%87,5 ) kadın, 1 tanesi (% 12,5) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 52,6±7 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) 34,4±6,2 idi. Hastaların tedavi öncesi WOMAC ortalama değeri 38,12±17,4; FACIT ortalama değeri 24,12±7,9 olup tedavi bitiminde sırasıyla 20±15,8 ve 10,6±6,9 olarak saptandı. Hastalar, tedavi öncesi ve tedavi sonrası WOMAC ile FACIT değerleri açısından değerlendirildiğinde tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma olduğu görüldü (sırasıyla p: 0,005,p<0,001). Bu çalışma NT ile hastaların kısa sürede, etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebildiklerini göstermektedir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.
ETİKET :  Gonartroz Gonartroz tedavisi Gonartroz nedir Gonartroz nöralterapi nöralterapi osteoartrit osteoartrit tedavisi

Tümü